Gezondheid

Gezondheid

Met de Topsector Chemie willen we investeren in een betere gezondheid voor iedereen. Daarnaast willen we een bijdrage leveren aan duurzame gezondheidszorg. Door middel van het verbeteren van ons begrip over de oorzaken en mechanismen kunnen we ons vermogen versterken om ziektes te monitoren, voorkomen en behandelen. Het thema Gezondheid krijgt haar vertaling in de programmalijnen. Deze programmalijnen beschrijven de chemische onderzoeksvelden waar de Nederlandse Chemie het verschil kan maken binnen dit thema. Voorbeelden van chemische innovaties in de gezondheidszorg ziet u hieronder.

Gasmolecuul indicator van weefselbeschadiging

Gasmolecuul indicator van weefselbeschadiging

De Radboud Universiteit Nijmegen is een bijzondere toepassing van etheen op het spoor, als indicator van weefselbeschadiging.

 

Micronaalden zorgen voor pijnloze injectie

Micronaalden zorgen voor pijnloze injectie

MyLife Technologies ontwikkelde een pleister met minuscule naalden die een medicijn pijnloos in de huid aanbrengen.

 

Snellere productie medicijnen door zonlicht

Snellere productie medicijnen door zonlicht

De TU Eindhoven doet onderzoek naar het gebruik van zichtbaar licht voor medicijnontwikkeling.

 

Veiligheid chemische stoffen sneller voorspellen via TNO Diamonds

Veiligheid chemische stoffen sneller voorspellen via TNO Diamonds

De huidige manier van risicobeoordeling van chemische stoffen vraagt om veel onderzoek. TNO Diamonds kan er voor zorgen dat dit sneller en effectiever gaat.